WebMesken
WebMesken  1∞.Yıl Cumhuriyet

KVKK Aydınlatma Metni

Webmesken Bilişim Sistemleri (Bundan böyle kısaca “Webmesken” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Webmesken'e sağladığınız kişisel verileriniz; siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla işlenmekte ve gerekli olması halinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda, Webmesken ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlkeler ve Hukuki Sebepler

Webmesken, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. Webmesken, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerimizin ve toplu yaşam alanı sakinlerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Webmesken'in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde Doğru ve güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Webmesken'in İnternet Sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Webmesken tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta İnternet Sitesi ve uygulama olmak üzere Webmesken'in size verilen hizmetlere aracılık ettiği hallerde de çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Webmesken'in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya sakini olduğunuz toplu yaşam alanı yöneticilerinin veya toplu yaşam alanınızın yetkilendirdiği yönetim şirketinin Webmesken ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Özetle; Webmesken gerek seçilmiş ve gerekse yetkilendirilmiş site yönetimlerine, bir hizmet sözleşmesi çerçevesinde hizmet veren bir platformdur ve bu hizmet sözleşmesi çerçevesinde haiz olduğu kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işler.

Kişisel verileriniz, Webmesken tarafından sunulan hizmetlerden ve Webmesken'in size hizmet verilmesine aracılık ettiği durumlarda söz konusu hizmetlerden faydalanabilmeniz için yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik şekillerde toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından, Webmesken'e; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgileri, ayrıca; posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgileri; İnternet Sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilmekte ve Webmesken tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, Webmesken'in kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına almadığını açıkça belirtmek isteriz.

Bu bilgilere ek olarak Webmesken, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak kullanıcıların bu hizmetlerden faydalanmaları esnasında sistem üzerindeki hareketlerini hizmetlerin iyileştirmesi amacıyla ve istatistiki amaçlarla işleyebilir. Bu hallerde; Webmesken'e sizi yönlendiren İnternet Sitesi, Webmesken’u bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgiler işlenebilmektedir. Bu bilgileri almak için İnternet Sitesi analiz araçları kullanırız. Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve internet sitemiz veya uygulamamız üzerinden yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanırız. Ek olarak, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren İnternet Sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de alabiliriz.

Webmesken’dan bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanabiliriz.

Webmesken, hizmetlerini işletmek ve geliştirmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanır. Bu kullanımlar size daha etkin müşteri hizmeti sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, uygulamamızı ve hizmetlerimizi geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme gerçekleştirme ve ilgi ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntülemeyi içerebilir.

Kişisel bilgilerinizi sizinle iletişim kurmak için de kullanırız. Hoş geldiniz e-postaları, aidat ve ödeme anımsatıcıları, site yöneticiniz tarafından yapılan duyurular, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de gönderebiliriz.

Webmesken İnternet Sitesi ve/veya uygulamasında yer alan formları doldurduğunuzda kişisel verileriniz, formu doldurma amacınıza uygun olarak ve ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızın ayrıca bulunması halinde hizmetlere ilişkin e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Webmesken tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, Webmesken'in ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle Webmesken arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

Webmesken İnternet Sitesini ve/veya uygulamasını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek, Hizmetlerin verilebilmesi için toplu yaşam alanı sakinlerinin kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek, Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, Açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak, İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların segmentasyonunu ve veri madenciliği yapmak, kullanıcıların İnternet Sitesini ve uygulamayı kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek, Kullanıcıların talep, şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak, Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla işliyoruz. Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) Webmesken tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir. Kişisel bilgilerinizin başkaları tarafından görüntülenmesinin engellenmesine yardımcı olmak için, kendinize ait kimlik bilgilerinizle (e-posta adresi, cep telefonu ve parola) oturum açmanız ve kimlik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gereklidir. Webmesken’daki profilinize erişmek ve oturum bilgilerinizi güncellemek, kişisel verilerinize erişmek ve/veya görüntülemek için profil sayfasını kullanabilirsiniz.

İşlenen kişisel veriler, Webmesken tarafından sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilişkili olarak değişiklik gösterebilir. Çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel veriler, Webmesken tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Bunlara ek olarak, kişisel verilerinizi çerez marifetiyle de işliyoruz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamıza göz atın.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Site yönetimleri tarafından Webmesken'e ait platforma girilen; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgiler; posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgiler; ödeme bilgileri; İnternet Sitesini kullanımınızdan elde ettiğimiz bilgiler; ticari elektronik ileti almanız durumunda bunların okunmasına ilişkin bilgiler Webmesken tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

Kredi kartı bilginizi saklamıyoruz.

Topladığımız kişisel verilerinizi, yalnızca toplama amacımıza uygun şekilde işliyoruz. Yani, site yönetiminiz tarafından Webmesken'e girilen kişisel verileriniz sebebiyle – eğer ayrıca İnternet Sitemize girip onay vermediyseniz – reklam, promosyon ve benzeri e-postalar ve/veya SMS’ler almazsınız. Onay vermediğiniz halde sizinle bu gibi iletişim kurulduğunu düşünüyorsanız, lütfen üyelik sayfanızdan verdiğiniz onaylara ilişkin ayarlarınızı kontrol ediniz.

Kişisel verilerinizi yalnızca bu maddede sayılan amaçlarla işliyoruz ve ayrımcılığa yol açabilecek hassas veriler olarak da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerinizi hiçbir şekilde işlemiyoruz.

İnternet Sitesini etkin şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Bu konudaki detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Ama özetle; bu çerezleri bilgisayarınızdan kendiniz kapatabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Webmesken, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO/IEC 27001 Sertifikası’na sahip bir şirkettir. Bu kapsamda, Webmesken bünyesinde tutulan tüm bilgiler, ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır.

Webmesken, kişisel bilgilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanırız. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolarız. Kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, bu verileri Güvenli Giriş Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle korumaktayız.

Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola kullanılıyorsa, parolanızı gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sonraki kullanıcıların bilgilerinize erişmesini engellemek için bir siteyi veya hizmeti terk etmeden önce her zaman oturumunuzu kapatmalısınız.

Webmesken, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla ve de toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri arasındaki sözleşmeler uyarınca, veri işleyen sıfatıyla, gerekli sorumlulukları üstlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca Webmesken'in faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek, KVKK’da belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verileriniz için Hangi Önlemleri Alıyoruz?

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemli. Webmesken, bilgi güvenliği politikalarını aktif şekilde kullanmayı zorunlu kılan ISO/IEC 27001 adında bir sertifikaya sahip ve düzenli olarak denetleniyor.

Bunun haricinde, çalışanlarımızı düzenli olarak eğitiyoruz ve hiçbir çalışanımızın gerekmeyen hiçbir kişisel veriye erişememesi, dahası bu verileri Şirket dışından kimseyle paylaşmaması için gerekli önlemleri alıyoruz.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Webmesken, kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK m. 8 olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenlerin haricinde, kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmaz, ancak bunun yerine size, Webmesken'in iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak Webmesken’dan ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri Webmesken adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları gerekebilir. Böyle bir durumda, söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanımı yasaktır ve söz konusu hizmet sağlayıcıların ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şarttır.

4. Kişisel Verilerinizi Başkalarına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz sadece KVKK’ya uygun şekilde ve burada belirttiğimiz amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Ne şekilde ve ne sebeple olursa olsun kişisel verilerinizi “satmıyoruz”. Yalnızca, verdiğimiz hizmetin koşullarını yerine getirebilmek için gerekli olan kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekiyor. Örneğin, kredi kartı ile ödeme yaptığınızda, ki kredi kartınızı zaten biz saklamıyoruz, ödeme hizmeti veren şirketle adınızı ve soyadınızı paylaşmamız gerekebilir. Ödeme hizmeti veren şirket tarafından, hizmetin verilmesi amacıyla talep edilen kişisel verilerinizin paylaşılması, kredi kartı ile ödeme yapmanıza imkan sağlamak için gereklidir.

Bu gibi, yalnızca verilen hizmetle ilişkili ve sınırlı durumlarla ve sebeplerle kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

5. Sorumluluğun Belirlenmesi

Webmesken, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platform olduğundan, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından Webmesken sistemlerine Webmesken'in onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından Webmesken'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz.

Bu kapsamda Webmesken, sunduğu platform sağlama hizmeti çerçevesinde, Webmesken İnternet Sitesine ve/veya uygulamasına toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin Webmesken'e yönelteceğiniz taleplerin Webmesken tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili toplu yaşam alanı yöneticisini ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketini talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

5. İnternet Sitesindeki Faaliyetten Kim Sorumlu?

Eğer Webmesken'e bizzat üye olmadıysanız, site yöneticiniz Webmesken’dan alınan hizmet kapsamında kişisel verilerinizi Webmesken'e yüklemiş olabilir. Böyle bir durumda, KVKK kapsamında Webmesken “veri işleyen” sıfatı ile hizmet sağlamaktadır ve kişisel verilerinize ilişkin sorumlulukları kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması gibi kısıtlı sebeplerle sınırlıdır.

Bu sebeple, aldığınız hizmete ilişkin olarak Webmesken’u sorumlu görmeden önce, site yönetiminizle iletişime geçmenizi rica ederiz.

6. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Webmesken'in aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuz Webmesken tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Webmesken'in adresleri: KVKK ile ilgili genel bilgiler için: hukuk@Webmesken.com

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında başvurular için: Şeyhşamil mah. Bozhöyük cad. no.58-9-1 Etimesgut Ankara

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklarınız Neler?

KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen kişiler “ilgili kişi” olarak tanımlanıyor. İlgili kişi olarak veri sorumlusuna başvurup kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgileri talep edebilirsiniz.

Eğer sizinle olan ilişkimizde Webmesken veri sorumlusu ise, taleplerinizi memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isteriz.

Ancak taleplerinizi karşılamamız için, başvuruda bulunanın siz olduğunuzdan emin olmamız gerekir. Bu sebeple, kimliğinizi tespit imkanı bulamadığımız e-posta veya telefonla ilettiğiniz sorularınıza yalnızca genel cevaplar verebiliyoruz. Kişisel verilerinize ilişkin sorularınıza size özel cevaplar verebilmemiz için lütfen yanda sayılan yöntemleri kullanarak bize ulaşın.

Kolayca başvuruda bulunabilmeniz için bir Başvuru Formu hazırladık, ancak bu formu doldurmanız zorunlu değildir.

Bize yapacağınız başvuruları 30 gün içinde olmak üzere olabildiğince hızlı şekilde ve ücretsiz olarak cevaplayacağız.